December Kimono 2016New Years Eve Kimono 2016-2017

December 29, 2016

December Kimono 2016 Part II

Thursday Kimono 2016-12-29
Opps, no kimono! Hiking with Dad!

PhotoGrid_1489120289449


Tuesday Kimono 2016-12-27
Visit to the MOMA Emoji Exhibit

PhotoGrid_1489118652071


(I forgot to bring an obi to the US?! So I used a tenugui hand-towel!!)
Oshima Elegant Floral Tsumugi

PhotoGrid_1489118772606


PhotoGrid_1489119923725


Christmas in NYC!

PhotoGrid_1489120843701


Wednesday Kimono 2016-12-21

PhotoGrid_1489118833367


Tuesday Kimono 2016-12-20

PhotoGrid_1489119326647auberginefleur at 13:12│Comments(0) Kimono Winter (Awase) | Kimono: My Collection Etc.

コメントする

名前
 
  絵文字
 
 
December Kimono 2016New Years Eve Kimono 2016-2017