DLyYH2PVoAADI4_

第2話「『麻』と『辣』」 

 中華研の目の前、しかも料理ジャンル「中華」で月饗祭への出店を決め、久我へ宣戦布告した創真! 一方、アリスと黒木場、葉山が組んで模擬店を出すことになったりと、ほかの仲間たちも月饗祭への準備を着々と進めていた。そんななか創真は、恵に手伝ってもらいながら模擬店で出す料理の試作を始めるものの、なかなかうまくいかず…?
DLyW6BCVwAAmWLIDLyXA1ZU8AE6PRL
DLyXrtSUIAAJGI5DLyXyxvUMAAz2CA
DLyX3nHVAAAA1bbDLyX_kqVAAA5sto
DLyYH2PVoAADI4_DLyYERLVYAAvDpt
DLyYOOhVwAEMNiQDLyYcqJVwAAmjNc
DLyZGS4UEAEtXgjDLyYoimVYAAMFjN
DLyZK9uUEAEUvqYDLyZI9RUMAALkQf
DLyZNAGUEAA-icLDLyZMS0VAAA6bG0
DLyZTK8U8AAKTplDLyZPldVwAARuYf
DLyZYv0VYAAS0ORDLyZlTrVwAA5ppO
DLyZgZLVoAEHp1lDLyZ1x9VwAANDxx
DLyZ2f1VoAcWayxDLyZ8wVVYAEp7ox
DLyZ8EKUEAYjGGpDLyarJLUMAARjyP
DLyaizmUQAAk45GDLya84eV4AAlRaR
DLybSW_U8AEhOXdDLybl1RVAAEUtZV
DLyboZkUEAAqEQeDLybzfEVAAEsZuF
DLyb1vrV4AA1ITMDLycHSHVwAAQPCI
DLycIe_V4AE0BHsDLycJ4nVoAAgzO_
DLycKqWVoAEwd_4DLycZgAUIAAS-ot
DLycdf1VAAESFT7DLycjU6VAAA3yOe
DLycmOJV4AAMNZUDLyclVqU8AAcyfy
DLydDwOVAAEYvQJDLycoJpVoAEIVvH