March 2010

March 29, 2010

2010-03-29


2010-03-29gung36 at 07:07|Permalink G Photo 

March 27, 2010

2010-03-27


2010.03.27gung36 at 07:07|Permalink G Photo 

March 17, 2010

~プロローグ~

2010年03月
~愛知陸運支局~

2010.03.05


雨上がりの朝

仮ナンバーをつけた車が…

2010.03.05


2010.03.05

私の新しい
(と言っても古い車ですが)
相棒に…そしてこれから…gung36 at 07:07|Permalink My G