P&G ジョイ CM 麻生久美子 30秒
★3

麻生久美子がジョイで食器を洗う。
20130325-220607-627
20130325-220629-815