ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดี
本年もよろしくお願いいたします

2019-01-04 10.32.54