zoro4_3a
zoro4_3b
zoro4_3c

2004.5.3発行コピー誌「いちぞろせんたいぞろったー・春だ! 一番 カレーまつり」より。
大体あってる。


ゾロッター小ネタ集新ルールゾロ4コマ:怪人ゾロ4コマ:ヒゲゾロ4コマ:旅立ちZORROTTOR EPISODE ZERO

-----------------------------------
丸藤まんがまつり
-----------------------------------