YouTubeで
「ガンダム完全講座#33『ジオンの脅威』第6回(全6回)」
が無料公開されました!
https://bit.ly/35BKj8z