SRT バイパー GTS
11-5 通常版 初回特別カラー
1/64 ヴェトナム製
2014年4月19日 発売 486円
TM0103 CS-2

tm011-5_2014191

tm011-5_2014192tm011-5_2014193
tm011-5_2014190