i 116<黄庭堅詩> 漢詩の読み下し文を書く。
----------------------------------------------

◇久し振りに清水公園の紅葉を見に
  行ってきました。


◇増田艸亭の ・・・ ◆書の道草3◆


◇大河ドラマ 「龍馬伝」 が完結し
  楽しみが一つ減りました。


i 121<楓> の紅葉。
千葉県野田市 「清水公園」 内に在る。
----------------------------------------------


|書法研究 【聿 修 會】| ⇒ 本格書道を学ぶなら増田艸亭の書道教室。