CIMG9283CIMG9247

CIMG9255CIMG9275
今、そばの花満開です。
順調に育ってますよ。