Ang Lumakad Ng Matulin / Black Opinion
Black Opinion
昔のディスコミュージックだね