比流(OPM)

フィリピン音楽の新旧を気ままに集めています。 YouTubeからOPM関係を探し、なるべく画像・歌詞を掲載しています。 後遺症で最近の日本の曲は・・・サッパリ (TーT*)

Asin

Balita

Balita / Rence Lee Rapanot , Asin
Rence Rapanot5


The Voiceから出てきた人
Asinの曲ですが、Asinも紹介していないので一緒に紹介The Voice of the Philippines Blind Audition “Mateo Singko” by Rence Rapanot


Asin


Asin
Balita Lyrics

Chorus:
Lapit mga kaibigan at makinig kayo
Ako'y may dala dalang balita galing sa bayan ko
Nais kong ipamahagi ang mga kwento at
Ang mga pangyayaring nagaganap sa lupang ipinangako

I
Ang lupang pinanggalingan ko'y may bahid ng dugo
May mga lorong di makalipad nasa hawlang ginto
May mga puno walang dahon
Mga pusong di makakibo
Sa mga pangyayaring nagaganap sa lupang ipinangako

Ii
Mula ng makita ko ang lupang ito
Nakita ko rin ang munting apoy sa puso ng tao
Ginatungan ng mga kabulukan hanggang sa lumago,
Ngayon ang puso'y may takot sa lupang pinangako

(Repeat chorus)

Iii
Dati rati ang mga bukid ay kulay ginto
Dati rati'y ang mga tao sinlaya ng ibon
Dati rati ay katahimikan, ang musikang nagpapatulog sa mga batang walang
Muwang sa mundo

Iv
Ngayon ang lupang ipinangako ay nagsusumamo
Patakan n'yo ng luha ang apoy sa kanyang puso
Dinggin n'yo ang mga sigaw ng mga puso
Ng taong una n'yong dadamhing kabilang sa inyo

V
Duol mga kaigsuunan ug paminaw kamo
Duna koy dala nga mga balita gikan sa banwa ko
Gusto ko nga ipahibalo ang mga istorya nga nagagahitabo sa banwang gisaad nato

Bayan Ko

Bayan Ko / Asin
Asin


Bayan Ko は同胞(同じ国民・民族。)かなBayan Ko - Lolita Carbon


Bayan Ko -- Lea Salonga


BAYAN KO by Freddie Aguilar


Asin
Bayan Ko Lyrics

Ang bayan kong Pilipinas
Lupain ng ginto't bulaklak
Pag-ibig na sa kanyang palad
Nag-alay ng ganda't dilag

At sa kanyang yumi at ganda
Dayuhan ay nahalina
Bayan ko, binihag ka
Nasadlak sa dusa

Ibon man may layang lumipad
Kulungin mo at umiiyak
Bayan ko, binihag ka
Nasadlak sa dusa

Chorus:
Ibon mang may layang lumipad
Kulungin mo at umiiyak
bayan pa kayang sakdal dilag
Ang di magnasang makaalpas

Pilipinas kong minumutya
Pugad ng luha ko't dalita
Aking adhika, makitang sakdal laya

Chorus:

Lupang Pinangako

Lupang Pinangako / Asin
Asin

Asin
Lupang Pinangako Lyrics

Lapit mga kaibigan at makinig kayo
Ako'y may dala dalang balita galing sa bayan ko
Nais kong ipamahagi ang mga kwento at
Ang mga pangyayaring nagaganap sa lupang ipininangako

I
Ang lupang pinanggalingan ko'y may bahid ng dugo
May mga lorong di makalipad nasa hawlang ginto
May mga puno walang dahon
Mga pusong di makakibo
Sa mga pangyayaring nagaganap sa lupang ipinangako

II
Mula ng makita ko ang lupang ito
Nakita ko rin ko rin ang munting apoy sa puso ng tao
Ginatungan ng mga kabulukan hanggang sa lumago,
Ngayon ang puso'y may takot sa lupang pinangako

(Repeat chorus)

III
Dati rati ang mga bukid ay kulay ginto
Dati rati'y ang mga ibon sinlaya ng tao
Dati rati ay katahimikan, ang musikang nagpapatulog sa mga batang walang muwang sa mundo

IV
Ngayon ang lupang ipinangako ay nagsusumamo
Patakan n'yo ng luha ang apoy sa kanyang puso
Dinggin n'yo ang mga sigaw ng mga puso
Ng taong una n'yong dadaming kabilang sa inyo

V
Duul mga kaigsuunan nugpaminaw kamo
Duna koy dala nga mga balita gikan sa banwa ko
Gusto nga I pahibalo ang mga istorya nga nagagahitabu sa banwagisa na to
Profile
記事検索
Recent Comments
Categories
訪問者数