Iduyan Mo / Basil Valdez , Ryan Cayabyab
Basil Valdez2状態がすこし悪い


Basil Valdez
Iduyan Mo lyrics

Iduyan mo ang duyan ko
Unti-unting itulak mo at babalik sa isip ko
Nang dati na sa kandungan mo

Iduyan mo ang duyan ko
Unti-unting itulak mo at pakikinggan ang awit mo
Sa liwanang ng buwan mahihimbing ako

Iduyan mo ang duyan ko
Unti-unting itulak mo at mananaginip habang mundo'y tahimik
Tila agilang pilit maabot ang langit

Iduyan mo ang duyan ko
Unti-unting itulak mo at kung maaaring pihitin ang mundo pabalik,
Sana'y iduyan mo ang duyan ko muli

(Instrumental)

Iduyan mo ang duyan ko
Unti-unting itulak mo at kung maaaring pihitin ang mundo pabalik,
Sana'y iduyan mo ang duyan ko muli